SALIHA MUŠANOVIĆA 61
77000 BIHAĆ
 
Tel/Fax +387/37/222-177
Mob      +387/61/100-614
 
elvis.sulic@bih.net.ba
VAŠ DOBAR KORAK - OPEL SERVIS SULIĆ
Broj žiro računa: 3389002204073974                                                    :  :  :                                                                           ID broj: 4363044480000